Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Buget

Finalizarea proiectului de buget se materializează într-o serie de documente și anume: expunerea de motive și proiectul legii bugetului de stat, anexele la proiectul de lege bugetară, precum și informații documentare cu privire la modul de fundamentare a bugetului, informații ce sunt utile parlamentului cu ocazia analizei și dezbaterilor în vederea aprobării proiectului de lege privind bugetul de stat. Aprobarea bugetului presupune dezbaterea și votarea, de către consiliul local.

Realizarea veniturilor bugetare constă în derularea mai multor etape: așezarea, lichidarea, emiterea titlului de percepere a impozitului și perceperea propriu – zisă a acestuia.

Efectuarea cheltuielilor publice presupune respectarea destinației și a cuantumului aprobat pentru fiecare categorie de cheltuieli bugetare și impune parcurgerea mai multor faze procedurale succesive, pentru fiecare alocație bugetară, după cum urmează: angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata.

Angajarea reprezintă asumarea obligației de către primărie de a plăti o anumită sumă de bani furnizorilor diferitelor bunuri și servicii publice, obligație ce rezultă dintr- un contract, hotărâre judecătorească, dispoziție primar sau orice alt act legal. Angajarea este făcută de către ordonatorul de credite sau, în mod excepțional, de către ordonatorii secundari, dar numai în limita stabilită în buget pentru acțiunile sau obiectivele respective. Lichidarea este faza în care se constată realizarea serviciului în favoarea primăriei și se stabilește cuantumul plății ce urmează a fi.

Lichidarea are la bază documente justificative și furnizarea efectivă a bunurilor și/sau serviciilor contractate. Ordonanțarea constă în operațiunea de emitere, din partea unei instituții publice, a unei dispoziții sau ordin de plată a unei sume din alocația bugetară în favoarea unui terț, furnizor de bunuri și/sau servicii publice sau creditor.

Plata este operațiunea prin care se stinge obligația statului față de persoanele fizice sau juridice, furnizori sau creditori și constă în achitarea efectivă de către instituția publică a sumei datorate.

Ultima actualizare: 17:02 | 22.05.2024

Sari la conținut